Rapakivi, (fi., egl. 'rådden sten', fordi stenen let smuldrer), let genkendelig granit som opbygges af afrundede korn af rødlig kalifeldspat omgivet af en rand af hvid plagioklas. Der er to generationer af kvarts, en tidlig, der består af veludviklede krystaller, og en sen, der udfylder mellemrum mellem andre mineraler. Rapakivi, der først blev beskrevet fra Finland, er vidt udbredte i sen-proterozoiske metamorfe komplekser, fx i det sydligste Grønland, og blev af V. Milthers anvendt som ledeblok i Danmark.