Rankegrøde er vegetation af vandplanter, der er rodfæstet på bunden og sender lange, bladbærende skud op i vandet, fx arter af vandaks.