Range of ports, (eng., af range 'række, udvalg' og port 'havn'), en befragters ret til at vælge mellem flere mulige laste- eller lossehavne, se rejsebefragtning.