Randomisering, (afledt af eng. random 'tilfældig'), inden for lægevidenskab fordeling af forsøgspatienter til forskellige behandlinger ved anvendelse af et tilfældighedsprincip, fx lodtrækning, i en kontrolleret klinisk undersøgelse.