Randformørkelse, det fænomen, at solskivens rand fremtræder mørkere end midten. Det skyldes, at lys kun kan tilbagelægge en vis afstand i solatmosfæren uden at blive absorberet. Lys, der rammer Jorden fra randområderne, forlader Solen næsten tangentielt til soloverfladen og kommer derfor fra højereliggende, køligere lag, mens det lys, der forlader midten af solskiven, næsten er vinkelret på overfladen og derfor kommer fra dybereliggende, varmere og dermed lysere lag i solatmosfæren. Fænomenet kan også observeres på planeter, med den eneste forskel, at lyset her er sollys reflekteret i planetens atmosfære.