Ramificere, (af lat. ramificare, af ramus gren + facere gøre), forgrene sig.