Et ramaskrig er et klageskrig eller protestskrig. Udtrykket har sin oprindelse i følgende passage i Det Gamle Testamente: "I Rama høres klageråb, bitter gråd; Rakel græder over sine børn" (Jeremias' Bog, 31,15).