Rallentando, (it., af rallentare, af re- + al- + lento langsom), inden for musik langsommere og langsommere.