Raffinaderi, anlæg, hvori en vare forfines. Metoderne afhænger af varens natur, urenhedernes art og de krav, der stilles. Se aluminium, metaller, olie, spiseolie og sukker.