Radiumserien, egl. uranserien, naturlig radioaktiv serie, der begynder med uranisotopen 238U, har radiumisotopen 226Ra som medlem og slutter med 206Pb. Se radioaktivitet.