Radioskopi, (lat. radio- + gr. -skopi), undersøgelse ved røntgenstråler.