Radiometer, (af lat. radius 'stråle' og -meter), instrument, der måler indstråling af elektromagnetiske bølger, normalt i det infrarøde område eller ved mikrobølgefrekvenser. Radiometre anvendes på satellitter, hvor de måler den stråling, Jordens overflade giver anledning til. Den målte udstråling vil være afhængig af temperaturen og refleksionen af den overflade, der observeres.