Radiolarier, (af lat. Radiolaria), encellede dyr, som har kiselskelet, og som lever i havet.