Radiogalakse, galakse, der udsender en meget stor energimængde i form af radiobølger, ofte langt mere energi end i det optiske område. Radiostrålingen, der typisk har en samlet effekt på 1038-1040 watt, udsendes oftest fra galaksens aktive kerne eller fra to symmetrisk beliggende gasbobler på hver side af den optiske galakse. Pga. de to radioskyer kan den samlede udstrækning af en radiogalakse være helt op til 20 mio. lysår.