Radiofyr, radiosender med kendt position, som udsender radiosignaler, for at skibe eller fly kan pejle retningen til fyret. De første radiofyr blev etableret i 1920'erne. Frekvensområdet er 284-315 kHz. Et radiofyr udsender med regelmæssige mellemrum en stationsidentifikation i morsekode fulgt af et kontinuert signal, som benyttes til pejling. Efter udviklingen af det satellitbaserede GPS-navigationssystem har radiofyr fået mindre betydning som navigationsmiddel. Der var tidligere 28 maritime radiofyr i Danmark, heraf seks i Grønland. I 1999 var kun enkelte af de grønlandske stadig i drift, mens tre af de tidligere syddanske radiofyr blev benyttet til forbedring af nøjagtigheden for GPS (Differentiel GPS).