Radiodermatitis, (lat. radio- + gr. dermatitis), hudlidelse fremkaldt af røntgen- el. radiumstråler.