Radikal, (af lat. radicalis, af radix 'rod'), i sprogvidenskab den del af et sammensat kinesisk skrifttegn, som angiver betydning og ikke udtale, mens fonetikum angiver udtale og ikke betydning.