Raceadskillelse, se apartheid, diskrimination og racisme.