Rabulist, (af lat. rabulista, af rabula slet advokat, tomt og støjende snakkehoved), politisk ophidser; lovtrækker.