Rabbinsk sprog er efterbibelsk hebraisk, dannet af mishnahebraisk, bibelsk hebraisk og jødisk-babylonisk aramæisk med indslag af spansk arabisk, middelhøjtysk og jiddisch. Sproget blev brugt fra 1000-tallet til 1700-tallet i rabbinsk litteratur i Centraleuropa.