R.r., reservatis reservandis, (lat.), med fornødent forbehold.