Røst, plankekonstruktion, der i større træsejlskibe er anbragt uden på skibssiden ud for hver mast; det giver større spredning på vant og barduner, hvorved masterne forstøttes bedre i siden.