Rørvagtel, Porzana porzana, plettet rørvagtel, lille vandfugl (22-24 cm) af vandhønsenes familie, pletvist udbredt i det meste af Europa og tilstødende dele af Asien. I Danmark er den en sjælden ynglefugl og træk- og sommergæst, som lever skjult i udstrakte kærområder med padderokker, starer og græsser. Den overvintrer i Østafrika. To andre rørvagtler optræder i Danmark som tilfældige gæster fra Øst- og Mellemeuropa: lille rørvagtel (P. parva) og dværgrørvagtel (P. pusilla).