Røring, i geometri kontakt mellem figurer i rummet. Hvis to kurver eller flader K og S har et regulært punkt q tilfælles, skelner man mellem røring af forskellig orden: Lad p være et vilkårligt punkt på K tæt ved q, d betegne den euklidiske afstand mellem p og q og h betegne den vinkelrette afstand fra S til p. Så siges S at have kontakt eller røring med K af orden n i punktet q, hvis forholdet h/dk går imod 0 for alle k = 1, 2, ... , n, når p går imod qK, dvs. når d (og h) går imod 0. Se også oskulation.