Rørhvene, Calamagrostis, slægt i græsfamilien med ca. 230 arter, hjemmehørende i tempererede egne, heraf fire i Danmark. Det er kraftige, bestanddannende, flerårige græsser med en top af enblomstrede småaks, hvor dækbladene er længere end blomsten og har lange hår ved grunden.