Røntgenundersøgelse (Strålebeskyttelse), Som al anden ioniserende stråling påvirker bestrålingen ved røntgenundersøgelse atomerne i de stoffer, hvori strålingen absorberes. Dette indebærer en minimal risiko for skadelig påvirkning af særlig følsomme celler i organismen (se strålingsbiologi). Røntgenafdelingers personale beskyttes derfor mod direkte røntgenbestråling, ligesom det tilstræbes, at stråledosis til patienter gøres mindst mulig, og at fostre ikke udsættes for bestråling i de første tre måneder af en graviditet.