Røntgenundersøgelse (Røntgenapparatur), De vigtigste elementer i et røntgenapparatur er et røntgenrør og en billeddannende enhed.