Røntgenundersøgelse (Medicinsk røntgenundersøgelse), fremstod som en oplagt mulighed straks efter den epokegørende opdagelse af røntgenstrålerne i 1895. Blot få måneder senere optog læger verden over de første røntgenbilleder på mennesker til påvisning af knoglebrud og metalliske fremmedlegemer. Røntgenundersøgelse kom i løbet af 1900-t. til at indtage en central plads i moderne lægevidenskab og sygehusbehandling som den første og mest anvendte billeddiagnostiske metode.