Røntgenograf, (ty. røntgen + gr. -graf), medhjælper ved røntgenografi.