Røntgenkarcinom, (ty. røntgen + gr. karcinom), kræft, som er opstået ved røntgenbestråling.