Rømning, trækning, spåntagende bearbejdningsproces, som minder om fræsning. Rømning udføres ved, at et værktøj, rømmenålen, trækkes igennem emnet, hvorved der kan udformes indadvendte faconer, fx notgange, i metalliske emner; processen kan også bruges til udformning af den ydre facon. Rømmenålen består af en dorn med en række jævnt voksende skær vinkelret på aksen. De sidste skær har samme størrelse som slutdimensionen og tjener til kalibrering og finpolering af overfladen. Nålene er kostbare at fremstille, hvorfor processen mest er egnet til fremstilling af mange ens emner. Opnåelige overfladeruheder ved processen ligger på 0,15-10 μm.