Røggasrensning, rensning af røggas fra bl.a. kraftværker, fjernvarmeværker og forbrændingsanlæg. Partikler fjernes fra røgen ved filtrering. Nitrogenoxider reagerer med ammoniak og bliver til atmosfærisk nitrogen og vand. Svovloxider optages i en væske og omdannes til gips eller svovlsyre, der kan anvendes til forskellige produkter.