Rødsyge, sygdom hos svin, fremkaldt af bakterien Erysipelotrix rhusiopathiae; den viser sig ved stærkt svækket almentilstand (almenliden), feber og kraftig rødmen i huden enten diffus (akut rødsyge) eller som rombeformede hævelser (knuderosen). Kroniske former af rødsyge viser sig ved led- og hjerteklapbetændelse. Sygdommen, der er almindelig i Danmark, behandles effektivt med penicillin og kan forebygges ved vaccination. Den ansvarlige bakterie kan også angribe mennesker.