rødforskydning

Rødforskydning. Spektrum af kvasaren 3C 273. Fire emissionslinjer, der stammer fra overgange i hydrogen, dominerer spektret. For hver linje er angivet forskydningen i forhold til den samme linje målt i et jordisk laboratorium; forskydningerne svarer til z = 0,15. En så stor rødforskydning er tegn på, at kvasaren er meget langt væk. Ill.: John Fowlie efter W.J. Kaufmann, The Universe, 1985/W.H. Freeman and Company.

.

Artikelstart

Rødforskydning, forøgelse i bølgelængden af lys eller anden elektromagnetisk stråling, der udsendes fra en kilde, som bevæger sig bort fra iagttageren, deltager i Universets ekspansion eller befinder sig i et stærkt tyngdefelt. Strålingen forskydes dermed mod den røde ende af spektret.

Rødforskydning spiller en stor rolle for astronomiske objekter. Den bestemmes ved at måle bølgelængden, λm, af en kendt spektrallinje (fx i brint) i det lys, der modtages på Jorden, og sammenligne den med den ikke-forskudte bølgelængde, λu. Et bekvemt mål for rødforskydningen er tallet z = (λmλu)/λu.

Den rødforskydning, der stammer fra bevægelsen af lyskilden bort fra os, skyldes Dopplereffekten. Jo hurtigere lyskilden bevæger sig, desto større bliver z.

Den kosmologiske rødforskydning, dvs. at fjerne galaksers eller kvasarers rødforskydning vokser med deres afstand, skyldes Universets ekspansion. På lysets vej gennem rummet flyttes dets position hele tiden lidt væk fra iagttageren i forhold til situationen uden ekspansion. Rødforskydningen kan if. Hubbles lov tolkes, som at de fjerne galakser fjerner sig fra os med en hastighed, der er proportional med afstanden; sammenhængen mellem hastighed og afstand er dog mere kompliceret for store z. Her kan man ikke længere benytte Newtons klassiske mekanik og euklidisk geometri, men man er nødt til at bruge relativitetsteorien til beskrivelse af rumtidens krumning og inkludere universets udvidelse, for at kunne beskrive afstanden mellem galaksen og observatøren

Gravitationel rødforskydning er en konsekvens af Einsteins generelle relativitetsteori og opstår, når lyskilden befinder sig i et stærkere tyngdefelt end iagttageren. Måling af en stjernes gravitationelle rødforskydning kan fx give information om forholdet mellem dens masse og radius.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig