Rødfisk, Sebastinae, underfamilie af dragehovedfisk med ca. 130 arter. De findes i alle have, og mange er af stor økonomisk betydning. Hertil hører bl.a. blåkæft, stor rødfisk (Sebastes marinus, op til 1 m), lille rødfisk (S. viviparus, ca. 35 cm) og dybhavsrødfisk (S. mentella, ca. 55 cm). De tre sidstnævnte kan alle træffes i Skagerrak, men er ellers udbredt i de nordligste dele af Atlanten.