Røbestof, stof, som tilsættes et produkt, for at dette let skal kunne identificeres. Fx tilsættes naturgas, der i ren form er næsten lugtfri, lidt tetrahydrothiofen eller en anden organisk svovlforbindelse, som ved sin stærke lugt advarer om gasudslip. Ligeledes var det i mange år lovpligtigt at tilsætte lidt sesamolie til al margarine. Denne olie kunne let påvises ved "sesamreaktion", en rødfarvning ved tilsætning af furfural og saltsyre. Hensigten var at forhindre forfalskning af smør ved iblanding af margarine.