Rævehale, Alopecurus, slægt i græsfamilien med ca. 45 arter, hovedsagelig udbredt i nordlige tempererede egne. To arter, engrævehale (Alopecurus pratensis) og knæbøjet rævehale (A. geniculatus), er almindelige på våde enge, i grøfter mv. i Danmark; førstnævnte dyrkes også som fodergræs. Rævehaler er duskgræsser, der overfladisk ligner rottehaler (Phleum), men har dækblad med en rygfæstet stak. Navnet rævehale bruges også om en prydplante i amarantfamilien.