Ræsonnere, tænke eller overveje og drage en logisk slutning.