Rådskommunisme, politisk styreform, der skal sikre arbejdernes direkte indflydelse i alle samfundsanliggender, fra fabrikken til staten. I den socialistiske tradition har begrebet haft forskelligt indhold. Med kravet "Al magt til sovjetterne" proklamerede Lenin i 1917 disse råd som herredømmeform i overgangen fra kapitalisme til socialisme. Af andre betragtes rådene som et alternativ til magtkoncentration i parti og stat. Det gælder bl.a. rådstankens mest fremtrædende fortaler, Anton Pannekoek.