Rådighedsindskrænkning, begrænsning af en ejers adgang til at råde over et formuegode eller over sin formue i almindelighed. Ejeren kan frivilligt påtage sig en rådighedsindskrænkning ved at indgå aftale om fx pante-, brugs- eller servitutrettigheder, men indskrænkning i rådigheden kan følge af lovgivning, fx plan- eller fredningslovgivningen, hvad fast ejendom angår. Se også værgemål.