Rådgivningscenter, regional eller kommunal institution til undersøgelse eller behandling af børn og unge med adfærdsproblemer. Undersøgelsen kan afklare, hvilken hjælp der evt. skal ydes det pågældende barn og dets familie, fx for at undgå en anbringelse uden for hjemmet, eller i givet fald pege på, at en sådan anbringelse netop er nødvendig. Rådgivningscentre oprettes og drives efter Serviceloven.