Råd, forsamling af fagkyndige eller repræsentativt udvalgte personer nedsat til diskussion og rådgivning, som skal træffe (vejledende) beslutninger på en større gruppes vegne. I den offentlige forvaltning er råd kollegiale og uafhængige offentlige organer, som ofte har til hovedopgave at rådgive en minister, et direktorat eller andre mht. forskellige samfundsmæssige forhold; fx Arbejdsmiljørådet. Også lokalt findes der råd, fx ældreråd, der rådgiver kommunalbestyrelserne i ældrepolitiske spørgsmål. Lovgivningens sprogbrug er uklar; fx træffer Konkurrencerådet egentlige afgørelser og er således et nævn.