Rå, på et sejlskib sædvanligvis vandret rundholt, der er fæstnet til masten ved sit midtpunkt i en såkaldt rakke, der kan være fast anbragt eller indrettet til at kunne hejses ved sejlsætning. Råen tjener til at bære et råsejl og til at give spredning til det eventuelle ovenover førte råsejl, hvis nederste hjørner er fæstnet til råens nokker (ender). Råerne kan stilles i det vandrette plan vha. braser og i det lodrette med toplenter.