Quomodo, (lat., af quo hvor, hvorhen + modus måde), hvordan; på hvilken måde; på samme måde som.