Quiz, (eng., af uvis opr.), spørgekonkurrence, særlig brugt om programmer i radio og tv, hvor den amerikanske betegnelse game show efterhånden vinder indpas. Genren stammer fra radioen i 1930'erne, og den har været særdeles populær på tv siden 1950'erne. En tidlig succes på dansk tv var Kvit eller dobbelt (1957-59) med svære spørgsmål til amatøreksperter og store pengepræmier. Idéen var lånt fra den amerikanske The $ 64.000 Question (1955-58). I Danmark blev Otto Leisner i 1960'erne og 1970'erne ofte identificeret med genren. Den hidtil mest populære og udbredte quiz på verdensplan er den amerikanske Wheel of Fortune (1975 ff.) i lokale versioner; i Danmark Lykkehjulet (TV 2, 1988 ff.).