Quintus, (lat.), om femtelærer ved gamle latinskoler.