Quincunx, (lat., af quinque fem + uncia en tolvtedel), gruppe på fem træer med fire i hjørnerne og et i midten.