Quickstep, (af eng. quick 'hurtig' og step 'trin'), let og flydende selskabsdans i 4/4-takt med rødder i onestep, charleston og foxtrot. Dansen udvikledes i 1920'erne som en hurtigere variant af foxtrot for at følge dansemusikkens gradvise tempoforøgelse. Quickstep består af en kombination af chassé- og gåtrin og er en af de fem standarddanse.