Qui bene distinguit, bene docet, (lat.), den, der skelner godt, underviser godt.