Querela, (lat., af queri beklage sig over noget), klage; kæremål.